Duurzaamheid

Een gezond milieu is van essentieel belang om ons werk voort te zetten, en daarom kiezen wij voor duurzame praktijken en milieuvriendelijke manieren om dit te doen.
Snelle links

MISSIEVERKLARING

Wij zijn een vooruitstrevend incoming reisbureau met als missie onze klanten een unieke, lokale ervaring te bieden en activiteiten toe te voegen aan het lokale aanbod. We doen dit terwijl we culturele en milieuvriendelijke betrokkenheid bevorderen door nauwe banden met lokale leveranciers. Wij beschouwen het als onze plicht om rechtstreeks samen te werken met leveranciers, klanten en de gemeenschap in het algemeen om duurzaamheid te bevorderen door middel van onderwijs en het behoud van culturele en natuurlijke hulpbronnen in onze bestemmingen.

DUURZAAMHEIDSBELEID VAN HUD D.O.O.

Wij zetten ons in voor de bescherming van het milieu en de vermindering van onze negatieve invloed op de natuur. Wij verbinden ons ertoe op de volgende manier te handelen om het milieu te beschermen:

 • de milieubeschermingswetgeving naleven,
 • de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu te monitoren,
 • te voldoen aan de doelstellingen en maatregelen van het duurzaamheidsbeleid,
 • de werknemers voorlichten over ons duurzaamheidsbeleid, onze doelstellingen en acties
 • gasten en leveranciers te informeren over onze inspanningen om de negatieve effecten van onze activiteiten op het milieu te verminderen en hen aan te moedigen hieraan deel te nemen en ons te steunen,
 • duurzame mobiliteit en andere milieuvriendelijke praktijken bij onze werknemers te bevorderen.

Wij besteden speciale aandacht aan de volgende gebieden:

ENERGIEVERBRUIK

Onze onderneming zet zich in om haar energieprestaties voortdurend te verbeteren en haar broeikasgasemissies te verminderen.

Om de doelstellingen te bereiken, zal het bedrijf:

 1. De vraag naar energie in al zijn activiteiten terugdringen:

Apparaten en elektronica - Koop energie-efficiënte producten en gebruik ze efficiënt. Gebruik een geavanceerde stekkerdoos om "vampierbelasting" te verminderen -> elektriciteit die wordt verspild wanneer elektronica niet in gebruik is. Verlichting -> Schaf energie-efficiënte producten aan, laat ze efficiënt werken en zorg voor meer daglicht in ons kantoor door energie-efficiënte ramen en dakramen te gebruiken. Elektrische ruimteverwarming en -koeling -> Schaf energie-efficiënte elektrische systemen aan en laat ze efficiënt werken. Het kantoor goed isoleren en luchtdicht maken. Elektrische waterverwarming -> Schaf een energie-efficiënte elektrische boiler aan en laat deze efficiënt werken of kies een energie-efficiënte waterverwarmer die geen elektriciteit gebruikt.

 1. Efficiënter gebruik van energie
 2. Energievoorziening uit hernieuwbare bronnen
 3. monitoring, meting en rapportage van gegevens over energieverbruik en energieopwekking; en
 4. Alle personeelsleden, studenten en contractanten bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor energiebesparing.

Wij huren een kantoorgebouw met een milieuvriendelijke architectuur dat het verbruik van energie en broeikasgassen drastisch beperkt dankzij een zorgvuldige keuze van materialen en een onberispelijke engineering. Geventileerde aluminiumgevel met thermische isolatie, meerlaagse beglazing, de mogelijkheid om ramen te openen, een centraal controlesysteem voor de bewaking van koeling/verwarming en stadsverwarming dragen verder bij tot lage bedrijfskosten.

WATERVERBRUIK

Bij Hud d.o.o. gaan we zorgvuldig om met water. Bij beide kranen in het kantoor hangen kleurrijke stickers om onze medewerkers aan te moedigen water te besparen.

AFVALBEHEER

Wij streven ernaar de hoeveelheid afval die op kantoor wordt geproduceerd te verminderen, met name de hoeveelheid plastic. Daartoe kopen wij goederen zonder of met weinig
verpakking. Goederen worden waar mogelijk in bulk aangekocht. Wij scheiden ook ons afval (papier, plastic en verpakkingen, glas), dat vervolgens in geschikte stadscontainers wordt gedeponeerd en gerecycleerd.

VERBRUIK VAN ANDERE HULPBRONNEN (PAPIER)

Hud d.o.o. vermindert het papierverbruik door zich te concentreren op digitale marketing en online communicatie. Het drukken van de resterende materialen wordt zorgvuldig en nauwkeurig gepland om ongebruikte restmaterialen te vermijden. Wij gebruiken gecertificeerd gerecycled papier.

HR BELEID

In ons bedrijf zorgen wij voor goede arbeidsomstandigheden. Wij respecteren de nationale en internationale wetgeving op het gebied van arbeid en mensenrechten. Personeelsleden krijgen regelmatig opleidings- en trainingsprogramma's en zijn op de hoogte van het duurzaamheidsbeleid, de doelstellingen en de maatregelen van het bedrijf.

INKOOPBELEID

Bij ons bedrijf Hud d.o.o. zijn we er ons van bewust dat we door het aankopen van lokale goederen en diensten bijdragen tot het welzijn van de lokale gemeenschap. Ons inkoopbeleid geeft daarom voorrang aan lokale producten, maar ook aan ecologisch verantwoorde producten en producten met duurzaamheidscertificaten (fair trade, biologisch, FSC enz.).

ALGEMEEN DOEL

We willen onze passie voor Slovenië en onze kennis van de natuur, de geschiedenis en de mensen delen met onze gasten door duurzame reizen aan te bieden die winstgevend zijn voor ons bedrijf en gunstig voor de lokale gemeenschappen en het milieu.

GEMEENSCHAPPEN EN CULTUUR

- Natuurbehouds- en onderwijsprojecten uitvoeren en ondersteunen, en liefdadigheidsinstellingen en initiatieven in de bezochte gemeenschappen steunen

- Reizen organiseren om het cultureel erfgoed van de bezochte gemeenschappen maximaal te benutten en hen aan te moedigen hun cultuur in stand te houden en te beschermen

- ontwikkeling van de capaciteit van de gastgemeenschappen om in hun levensonderhoud te voorzien door middel van toerisme, door hen te helpen deel uit te maken van een toeristisch netwerk, de sector te begrijpen en toegang te krijgen tot de markt

ECONOMISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

- Houd het geld lokaal door (zo veel mogelijk) ter plaatse te kopen en in familie gerunde pensions en hotels te verblijven.

- Inkomensgenererende activiteiten aanbieden door lokale mensen aan te werven, op te leiden en aan te moedigen om betrokken te zijn bij de uitvoering van onze tours en activiteiten

- Onze gasten aanmoedigen om lokale ambachten en diensten te kopen

MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

- Bieden van hoge kwaliteit, milieuvriendelijke tours door onze toonaangevende aanpak van het opleiden van onze gidsen om te voldoen aan internationale normen voor gidsen

- de plaatselijke gemeenschappen bewust te maken van het belang van de bescherming van de natuurlijke rijkdommen van Slovenië

- lokale herbebossings- en instandhoudingsprojecten ondersteunen en opstarten

TOERISTISCHE SECTOR

- Pleiten voor een verantwoorde aanpak van de ontwikkeling van het toerisme

ONS TEAM

- Bieden van lonende werkervaringen voor onze jonge werknemers

- Persoonlijke doelen: wij blijven de mensen steunen bij het nastreven van persoonlijke doelen

- Flexibel werken: wij blijven zorgen voor een flexibele werkomgeving en tot dusver zijn alle verzoeken van personeelsleden om hun werkpatronen aan te passen, ingewilligd

- Opleiding: 50% bijdrage in de opleidingskosten voor gidsen voor 2 nieuwe gidsen tegen 2023

ONZE KLANTEN

- Verbeteren van de communicatie over de verantwoorde aspecten van onze reizen

- Onze gasten aanmoedigen om bij te dragen aan de ondersteuning van lokale kinderen uit gezinnen in nood.

REISPARTNER AWARD

De Travelife Partner award is een erkenning van onze inzet voor sociale en ecologische duurzaamheid. Op basis van een geverifieerde zelfevaluatie voldoen we aan meer dan 100 criteria met betrekking tot duurzaamheidsbeheer, kantooractiviteiten, samenwerking met leveranciers en klantencommunicatie. We werken aan verdere verbeteringen om uiteindelijk het door een derde partij gecontroleerde stadium van Travelife Certified te bereiken.

Hud d.o.o. team is blij te kunnen aankondigen dat we betrokken zijn bij de Travelife voor Touroperators & Reisagenten regeling. Travelife is een internationaal erkend, door de GSTC-Global Sustainable Tourism Council geaccrediteerd opleidings-, management- en certificeringsprogramma voor duurzaamheid in toerisme. Het is een certificeringsprogramma in drie fasen voor touroperators en reisagenten: (1) Travelife Engaged; (2) Travelife Partner en (3) Travelife Certified.

Wij streven ernaar Travelife Partner te worden en verdere verbeteringen door te voeren om uiteindelijk te voldoen aan de Travelife Certified criteria.

Onze duurzaamheidsprestaties zijn verzameld in deze Duurzaamheidsverslag.

Voor vragen en opmerkingen over het duurzaamheidsbeleid kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Ga met een lokale gids mee op een fietstocht door Ljubljana
© Copyright door Fietstocht Ljubljana
Portefeuillebedrijf van Wereldontdekking.