Voorwaarden van de dienst

Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder onze boekingsafspraken worden gemaakt.
Snelle links

SERVICEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden zijn het fundamentele onderdeel van deze boekingsovereenkomst, gesloten tussen de HUD d.o.o. (hierna te noemen "Vennootschap") en klanten. Zodra de klant de boeking voltooit, wordt verondersteld dat hij deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. De boeking die de klant maakt is verplicht en daarom is het mogelijk voor een klant om zijn boeking te annuleren uitsluitend volgens deze Algemene Voorwaarden. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten en gevolgen, die kunnen ontstaan als gevolg van de onjuiste informatie die hij heeft verstrekt bij het maken van een boeking.

De klant gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden door diensten bij de Onderneming te bestellen, hetzij via de website, e-mail, telefoon, door een betaling te doen zonder voorafgaande bestelling of op enige andere wijze.

Het bedrijf werd opgericht met het doel de gebruiker een vriendelijke dienstverlening en een kwalitatief hoogstaande ervaring te bieden.

Het merk van de Vennootschap en de website evenals alle onderdelen ervan (programmeercode, ontwerp, foto's, tekst, enz.) en alle subpagina's zijn het intellectuele eigendom van de makers van het merk en dus beschermd door auteursrechten. Elk kopiëren, gebruik of misbruik van het merk en/of de website en zijn onderdelen is onderworpen aan rechtsvervolging volgens de lokale wetgeving.

Wij doen ons best om actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken op de website van het bedrijf. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen door verkeerd gebruik of verkeerd begrip van deze informatie. Wij behouden ons het recht voor om fouten te corrigeren zodra deze onder onze aandacht worden gebracht en, meer in het algemeen, om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de website en deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder enige verantwoordelijkheid die hieruit kan voortvloeien.

Termen die we gebruiken en hun uitleg:

100% Geld-terug-Gegarandeerd - Als wij de dienst niet kunnen leveren zoals beloofd en de cliënt niet tevreden is, moet hij de klacht zo spoedig mogelijk direct aan ons personeel meedelen. Als we het eens zijn over de kwestie, kan de klant al het geld dat betaald is voor die specifieke activiteit terugkrijgen.

De site kan links bevatten naar andere sites die wij niet gebruiken. Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbieden van deze links om toegang te krijgen tot deze sites en externe bronnen, en kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal op of beschikbaar via deze externe sites of bronnen die niet door ons team zijn goedgekeurd of gecontroleerd.

Alle foto's zijn symbolisch.

Alle informatie die de klant op enig moment verstrekt, zal privé en vertrouwelijk worden gehouden, behalve als daar een goede reden voor is.

 • Het gebruik van de fiets en het deelnemen aan een begeleide fietstocht is op eigen risico.
 • Een deelnemer aan een rondleiding met de fiets moet geestelijk en lichamelijk geschikt zijn om te fietsen.
 • Deelnemers zijn niet onder invloed van stoffen die zijn/haar fysieke en mentale vermogens zouden kunnen verminderen.
 • Personen onder de 18 jaar moeten een fietshelm dragen.
 • Voor volwassenen is het dragen van een helm aanbevolen, maar niet noodzakelijk.
 • Bike Tour Ljubljana aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, verlies of letsel (inclusief overlijden) die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van een fiets en deelname aan een begeleide fietstocht.
 • Deelnemer aan rondleiding is verplicht de aanwijzingen van de gids op te volgen.
 • Opzettelijke beschadiging van het wiel wordt in rekening gebracht tegen de serviceprijslijst.
 • De deelnemer is verplicht zich aan de verkeersregels te houden en met de fiets om te gaan volgens het principe van een goede meester.
 • Een minderjarige mag alleen in aanwezigheid van een ouder of voogd aan de activiteit deelnemen. De ouder of voogd is ook volledig verantwoordelijk voor het kind.
 • De persoon moet voor zijn eigen veiligheid zorgen, hij moet goed schoeisel hebben; bij langdurige blootstelling aan de zon is het dragen van een hoed of helm aan te bevelen.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om faciliteiten te annuleren, te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van het wijzigen of veranderen van locaties, routes en prijzen. In het geval van een wijziging, zal het bedrijf trachten alternatieve arrangementen van vergelijkbare monetaire waarde te vervangen zonder compensatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van plezier als gevolg van deze wijzigingen. Dit alles wordt gedaan voor de best mogelijke ervaring van onze klanten.

In sommige gevallen is het bedrijf een tussenpersoon tussen de klant en de uiteindelijke uitvoerder van de dienst. Hoewel ons team er alles aan doet om alleen de beste diensten voor u te vinden en te leveren, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, ongelukken of nalatigheid van derden.

Indien de klant te laat komt voor een activiteit, kan hij verplicht worden extra te betalen voor de kosten veroorzaakt door het te laat komen. Het is uw verantwoordelijkheid om de leden van uw groep op de hoogte te brengen van het reisschema en ervoor te zorgen dat iedereen op tijd komt opdagen. Wij zullen altijd proberen om u de activiteit later dan oorspronkelijk gepland aan te bieden, maar als dat niet lukt, komt u niet in aanmerking voor een terugbetaling. Als u weet dat u te laat zult zijn, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

In het geval van problemen met een van de diensten die door onze leverancier/partner worden uitgevoerd, zullen wij u helpen het op te lossen, maar in het geval dat niet mogelijk zou zijn, moet u het rechtstreeks met hen oplossen.

Als u om welke reden dan ook een activiteit eerder wilt beëindigen, hebt u geen recht op restitutie of korting.

Het bedrijf behoudt zich het absolute recht voor om een boeking naar eigen goeddunken te weigeren om welke reden en op welk moment dan ook. Klanten stemmen ermee in de autoriteit en beslissingen van onze werknemers, gidsen en aangesloten bedrijven te accepteren.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om in alle omstandigheden een tour of proeverij te annuleren, maar zal dit trachten te vermijden tenzij het absoluut noodzakelijk is.

Alle cliënten zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en welzijn. Wij moedigen onze klanten niet aan om gevaarlijke activiteiten te ondernemen of om overmatig te drinken. Het bedrijf kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden als de klant te veel drinkt of zich bezighoudt met gevaarlijke activiteiten en als gevolg daarvan letsel, ziekte, dood, verlies of schade lijdt.

Sommige programma's omvatten alcoholgebruik en zijn alleen geschikt voor deelnemers van 18 jaar of ouder. Tenzij anders vermeld, is deelname alleen mogelijk voor deelnemers vanaf 18 jaar. Een bewijs van leeftijd moet worden overlegd op het moment van deelname. Als bewijs van leeftijd accepteren wij alleen officiële legitimatiebewijzen zoals Paspoort, rijbewijs en andere bewijzen van leeftijd (18 plus) kaarten. Onaanvaardbare legitimatie zijn fotokopieën, studentenkaarten en andere niet door de overheid uitgegeven legitimatiebewijzen. Alle klanten verzekeren dat ze fit en in staat zijn om de reisroute te voltooien en dat ze in goede fysieke en mentale conditie zijn.

Door het maken van een boeking gaat elke klant ermee akkoord dat het bedrijf het recht heeft om alle foto's en video's die gemaakt zijn tijdens het programma (de foto's en video's kunnen elke klant bevatten) te publiceren in promotionele en commerciële bedoelingen.

Door bepaalde onvoorziene omstandigheden, kan de klant zijn deelname aan de overeengekomen activiteit annuleren. Indien het bedrijf hiermee akkoord gaat, heeft de klant de mogelijkheid om de activiteit opnieuw te plannen op een beschikbare datum in de komende 3 maanden.

Wij willen dat u onze stad gelukkig en vol van nieuwe spannende avonturen verlaat. Ons team is toegewijd aan het organiseren van geweldige ervaringen. Ondanks al onze inspanningen verzoeken wij u dringend om ons feedback te geven in welke vorm dan ook. Als de klant een klacht heeft, moet hij/zij die meteen onder de aandacht van de reisleider brengen. Op die manier heeft ons team de kans om de situatie recht te zetten na evaluatie van de klacht. Eventuele wijzigingen in de tour in het belang van de tevredenheid van een klant kan alleen worden gemaakt als de klacht wordt gepresenteerd tijdens de tour. Klachten die op een later tijdstip worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen. Indien de klacht tijdens de tour wordt ingediend en het probleem blijft onopgelost, moet een andere klacht schriftelijk worden ingediend bij het bedrijf binnen 5 dagen na het einde van de tour.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te annuleren als de klant de instructies van de reisleider niet opvolgt en het waarschijnlijk lijkt dat hij het veilige en comfortabele verloop van de tour in gevaar brengt, kan die klant worden uitgesloten van de gehele of een deel van de tour. In dit geval heeft de klant geen recht op enige terugbetaling, noch op dekking van eventuele extra kosten die de klant als gevolg hiervan maakt.

Van alle cliënten wordt verwacht dat zij zich houden aan de plaatselijke wetten en voorschriften. Indien zij dit niet doen, wordt het bedrijf ontheven van alle verplichtingen die het bedrijf anders zou hebben onder deze boekingsvoorwaarden. Eventuele schade of verlies veroorzaakt door een klant is de verantwoordelijkheid van de klant. Volledige betaling voor dergelijke schade of verlies moet op dat moment rechtstreeks aan de leverancier worden betaald. Indien de klant dit nalaat, zal de klant verantwoordelijk zijn voor het voldoen van eventuele claims (inclusief juridische kosten) die vervolgens tegen het bedrijf worden ingediend als gevolg van de acties van de klant.

De Algemene Voorwaarden en de relatie tussen een klant en de Vennootschap worden beheerst door de lokale wetgeving, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht. De klant en de Onderneming komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in Ljubljana, Slovenië.

HUD, storitve, d.o.o., Log 10, 1430 Hrastnik, Fiscaal nummer: SI95311289, Bedrijfsregistratienummer: 6613047000
Informatie voor bankoverschrijving:
Bedrijf: HUD, storitve, d.o.o., Log 10, 1430 Hrastnik, Slovenië
IBAN: IBAN SI56 6100 0001 5029 527
BIC: HDELSI22
Bank: Delavska Hranilnica d.d.

De algemene voorwaarden treden in werking op de datum van 30.8.2022.

Ga met een lokale gids mee op een fietstocht door Ljubljana
© Copyright door Fietstocht Ljubljana
Portefeuillebedrijf van Wereldontdekking.